Phòng Khảo thí và ĐBCL được thành lập từ năm 2008 theo Quyết định số 579/QĐ – BLĐTBXH ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban đầu chức năng chính của Phòng chủ yếu là công tác khảo thí, triển khai công tác tổ chức thi trắc nghiệm khách quan và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Lúc đó lực lượng của Phòng còn rất mỏng chỉ với 03 cán bộ, nhân viên. Năm 2014, Phòng được bổ sung thêm nhân lực. Hiện tại, Phòng có 05 cán bộ, nhân viên với 01 Phụ trách phòng; 01 Phó trưởng phòng và 03 nhân viên.

Năm 2009, lần đầu tiên Phòng tham mưu cho Nhà trường tiến hành công tác Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Từ đó đến nay, Phòng luôn chú trọng, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng trong công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

- Từ năm 6/2008 đến 10/2013: Trưởng phòng: Th.S Trần Mạnh Huyên

- Từ tháng 11/2013 đến 02/2020: Trưởng phòng: Th.S Trần Quang Thanh

- Từ tháng 3/2020: Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Ngô Tất Hoạt